Energia odnawialna

Wobec rosnącego zainteresowania ochroną środowiska, troską o naturalne otoczenie człowieka i jego przyjazne współistnienie z przyrodą, można zaobserwować również wzmożone zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach. Ich zadaniem byłoby zarówno zarządzanie inwestycjami, jak i prowadzenie odpowiednich badań, umożliwiających jak najefektywniejsze wykorzystanie naturalnych źródeł. W serwisie znajdują się uczelnie, które przygotowują specjalistów na kierunku energia odnawialna. Są to zarówno studia w zakresie podstawowym, jak i studia podyplomowe. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim przeglądem wybranych uczelni i wydziałów.

Dodaj komentarz